Lezingen, workshops, presentaties

Abbie Vandivere heeft academische lezingen verzorgd over schildertechnieken en publiceert met regelmaat haar onderzoek in de Engelse en Nederlandse taal. Ze heeft workshops gegeven over de reconstructie van vroeg-Nederlandse schilderijen met gebruik van historisch correcte materialen en het schilderen met ei-tempera

 

Ze heeft lezingen gegeven aan een gemêleerd publiek over het conserveren en restaureren van schilderijen, schildertechnieken en –materiaal en specifieke behandelmethodes. Ook heeft ze rondleidingen verzorgd in musea, specifiek gericht op schildertechnieken. Hieronder een lijst van workshops, lezingen en presentaties, deze gegevens zijn ook te vinden in de CV van Abbie.

Workshops Schildertechniek
Vroeg-Nederlandse schildertechnieken

 

De tiendaagse cursus “The Impact of Oil: Historical painting techniques in early Netherlandish paintings” werd aangeboden door de Amsterdam Maastricht Summer University. De cursus werd georganiseerd door Abbie Vandivere en Esther van Duijn en werd gevolgd door 16 deelnemers (werkzaam op het gebied van kunstgeschiedenis of conservatie) tussen 23 augustus en 1 september 2011. Het doel van deze intensieve cursus was het kennis laten maken van de deelnemers met de technische eigenschappen van Noord-Nederlandse schilderijen van olie op paneel in 15e en vroege 16e eeuw. De cursus bestond uit lezingen, excursies en workshops. Onder leiding van Abbie Vandivere reconstrueerden de deelnemers met historisch correcte materialen een detail van een schilderij uit de collectie van het Rijksmuseum.

 

Ei Tempera schildertechniek

 

Een uitleg en demonstratie van de ei-tempera schildertechniek, gevolgd door een workshop voor Canadese studenten tussen de 16 en 18 jaar oud. Hierbij werd een detail van een Italiaans schilderij nageschilderd.

 

Lezingen

    -  ‘Beneath the Surface,’ Boekpresentatie Genre Paintings in the Mauritshuis, Mauritshuis, Den Haag, 18/12/2016

    -  Mede-organisator van de maandelijkse Technical Art History Colloquium: Amsterdam/Utrecht/Den Haag. Spreker, Colloquium 6:

‘Genre Paintings: Beneath the Surface,’ Mauritshuis, Den Haag, 13/10/2016

    -  ‘A translucent flesh-coloured primuersel: Intermediate layers and visible underdrawing in Jheronimus Bosch’s paintings,’ Jheronimus Bosch: His Life and His Work, Jheronimus Bosch Art Center, ’s Hertogenbosch, 16/04/2016

     -  ‘Gilded Goddess: The technical examination of a gilt leather painting from the Mauritshuis,’ Symposium Improved conservation strategies for gilt leather, SRAL and Bonnefanten Museum, Maastricht, 31/03/2016

      -  ‘"A translucent flesh-coloured primuersel": Gekleurde tussenlagen en zichtbare ondertekening in schilderijen van Jeroen Bosch,’ Internationale congres  Jheronimus Bosch: His Life and His Work, Jheronimus Bosch Art Center, ’s Hertogenbosch,  16/04/2016

     -  ‘Vergulde Godin: Technisch onderzoek van een goudleer schilderij van het Mauritshuis,’ Symposium Improved conservation strategies for gilt leather, SRAL and Bonnefanten Museum, Maastricht, 31/03/2016

     -  ‘Tempera en olieverftechnieken’ en ‘De opbouw van schilderijen op paneel en op doek,’ twee lezingen voor BA studenten, Kunsttechnieken en Visuele Analyse II, Universiteit van Amsterdam, 04-07/11/2014

     - ‘Oppervlakte effecten in de Leiden en Amsterdam schildersateliers,’ Colloquium Cornelisz Engebrechtsz in Context, Lakenhal, Leiden, Nederland, 24/04/2014
     -  ‘From the ground up,’ Onderzoeksgroep oudheid en middeleeuwse geschiedenis bij IAKH, Universiteit van Oslo, Noorwegen, 28/08/2013
en 20/11/2014

     -  ‘Oppervlakte effecten in schilderijen van Jan van Eyck en zijn voorgangers’, Studiedag voor De weg naar Van Eyck, Museum Boijmans van Beuningen, 29/10/2012

     - ‘Oppervlakte effecten in schilderijen van Jan van Eyck’, Van Eyck Studies Colloquium, Symposium XVIII for the study of underdrawing and technology in painting, Brussel, België, 19/09/2012

     - ‘From the ground up: Onderzoek naar vroeg Nederlandse schilderijen voor het Impact of Oil project,’ Gerry Hedley Student Symposium, Londen, V.K., 12/06/2012

     - Gastlezing: ‘Introduction to the Impact of Oil’, ‘Op zoek naar Mander’s primuersel,’ ‘Changeant draperieën: recepten en schildertechniek’, en ‘Schildertechniek van de zestiende eeuwse Leidense School’
       voor het vak ‘Materiële Kunstgeschiedenis’ aan de Universiteit van Amsterdam, 16/04/2012

        Hamilton Kerr Institute, Cambridge, V.K., 11/01/2012
     - ‘From the ground up,’ voortgangspresentatie voor de Onderzoekschool Kunstgeschiedenis, Universiteit van Utrecht, 24/02/2012

     - ‘Op zoek naar Mander’s primuersel: Gekleurde tussenlagen in vroege zestiende eeuwse Nederlandse schilderijen’, ICOM-CC 16th Triennial Conference, Lissabon, Portugal, 20/09/2011

     -  ‘Purpura en proto-changeant: de vroegste beeltenissen van changeant zijde stoffen’, presentatie met Mark Clarke op ICOM-CC 16th Triennial Conference, Lissabon, Portugal, 20/09/2011

    -  ‘Creëren van historisch correcte materialen’, ‘Cornelis Engebrechtsz’s Christ in the House of Martha and Mary’, ‘Schildertechnieken van de 16e eeuwse Leidense school,’ ‘Changing draperies: recipes and practice,’ en praktijk demonstraties als onderdeel van de cursus “The Impact of Oil: Historical painting techniques in early Netherlandish paintings,” Amsterdam Maastricht Zomer Universiteit, 23/08/2011– 01/09/2011.

     -  ‘Changeant draperieën: recepten en schildertechniek’, gepresenteerd met Mark Clarke op de conferentie Vision & Material: Interaction between art and science in Jan van Eyck’s time, Vlaams Academisch Centrum, Brussel, België, 26/11/2010

     -  ‘Schildertechnieken van de zestiende eeuwse Leidense school: het modelleren van stoffen en draperieën’

         Gepresenteerd bij de Picture Meeting, Instituut Collectie Nederland, Amsterdam, Nederland, 15/01/2009

         en het Impact of Oil Symposium, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam, Nederland, 26/02/2009

      - ‘Jan Cornelisz. Vermeyen’s Cardinal Erard de la Marck and The Holy Family: A Diptych Reunited?’, gepresenteerd bij de opening van de tentoonstelling Erard de la Marck en de Heilige Familie: Twee panelen of een tweeluik? in het Bonnefanten Museum, Maastricht, Nederland, 27/01/2008

        en bij het Diptychs Symposium gekoppeld aan de tentoonstelling Vlaamse Primitieven: De mooiste tweeluiken, Museum voor Schone Kunsten, Antwerpen, België, 26/04/2007

     -    ‘Jan Cornelisz. Vermeyen’s Cardinal Erard de la Marck and The Holy Family: A Diptych Reunited?’, presented at the opening of the exhibition Erard de la Marck en de Heilige Familie: Twee panelen of een tweeluik?

at the Bonnefanten Museum, Maastricht, The Netherlands, 27/01/2008
and at the Diptychs Symposium in connection with the exhibition Vlaamse Primitieven: De mooiste tweeluiken, Museum voor Schone Kunsten, Antwerp, Belgium,  26/04/2007

     -  The Effect of Selected Materials Used for Surface Cleaning Unvarnished Paintings’, gepresenteerd tijdens het Gerry Hedley Student Symposium, London, VK, 06/2006

 

 

 

 

Academische lezingen

 

 

 

Videos

2010 - present

2010 - present

Publiek Lezingen

     -  ‘De restauratie en schildertechniek van vier schilderijen van Kenau’,vijf openbare lezingen in vet nederlands voor de 'Burenavond' en 'Museumweekend', Frans Hals Museum, Haarlem, Nederland, 4-5/04/2014

     -  ‘Art Conservation’, lezing voor de Princeton University Alumni Association, Den Haag, Nederland, 15/11/2013

     -  ‘De restauratie in schildertechniek van De Inneming van Damiate van C.C. van Wieringen’, twee openbare lezingen in het Nederlands over een afgeronde behandeling, Frans Hals Museum, Haarlem, Nederland, 17/12/2010, 14/01/2011

     -  ‘Art Conservation’, en ‘The restoration and technique of The Capture of Damiate’: twee lezingen en een museum rondleiding voor de American Women’s Club, Den Haag, Nederland, 14/10/2010, 13/01/2011

     -  ‘Restauratie halverwege: De Inneming van Damiate van C.C. van Wieringen’, vier openbare lezen in het Nederlands over het behandelproces, Frans Hals Museum, Haarlem, Nederland, 26-27/01/2010

 

     -  Vice-Programma Directeur van het nieuwe MA-programma ‘Technical Art History’ bij de UvA (zie hierboven).

     - Organisatie tiendaagse cursus ‘The Impact of Oil: Historical painting techniques in early Netherlandish paintings’ offered by the Amsterdam Maastricht Summer University, 23/08/2011­–01/09/2011 (co-organisator: E. van Duijn). Voorafgaand aan de cursus: cursus bekend gemaakt, deelnemers geselecteerd, historisch correcte materialen gevonden en voorbereid (o.a. panelen, grondlagen, aanmaken van kraplak en verdigris pigmenten). Tijdens de cursus: 16 deelnemers (werkzaam in kunstgeschiedenis of restauratie) bijgestaan bij het reconstrueren van 15e en 16e eeuwse schilderijen met gebruik van historisch correcte materialen, geven van een serie lezingen (zie hierboven), begeleiden van deelnemers bij museumbezoek en het leiden van discussies.

     - Lezingen en presentaties ontwikkeld voor universiteiten (zie hierboven)

     - Supervisor van drie Masters scripties van studenten van de Universiteit van Amsterdam, onderdeel van het Impact of Oil project, 2010-2012Lesgeven en supervisor-rol

Onderwijs en begeleiding

YouTube: 3 lezingen over

de restauratie:

De Verovering van Damiate


Restauratie en schildertechniek

Restoration halverweg

Vraag & Antwoord

 

MA Technical Art History (Technische Kunstgeschiedenis) bij de Universiteit van Amsterdam

 

Abbie is vice-Programma Directeur van het nieuwe MA-programma ‘Technical Art History’ bij de UvA.
Deze gespecialiseerde cursus in TAH is de eerste in Nederland, en een van de weinige in de wereld. De cursus begon in september 2015 en wordt iedere twee jaar binnen de afdeling Conservering & Restauratie aangeboden.

TAH benadrukt de studie van kunstwerken als materiële objecten en overbrugt de werelden tussen 'traditionele' kunstgeschiedenis, conservering en ‘conservation science’. Het onderzoekt hoe het gebruik van specifieke materialen en technieken invloed heeft op de historische ontwikkeling van de kunst. Abbie organiseert en geeft les binnen de vakken:

The Eye and the Object
Het belangrijkste instrument voor het onderzoek naar kunstobjecten is nog steeds het oog, ondanks de geavanceerde wetenschappelijke apparatuur die wij tot onze beschikking hebben. Deze cursus heeft tot doel het technisch waarnemingsvermogen van kunsthistorici te ontwikkelen, en handvaten te bieden bij het verwerven van inzicht in de samenstelling materialen, de vervaardiging en de conditie van kunstwerken. Dit gebeurt met het blote oog en door middel van microscopie.


Laboratories of Art: Historical Reconstructions
De praktische reconstructie van een kunstwerk is een belangrijke oefening. Door middel van reconstructie experimenten leren studenten hoe kunst objecten worden gemaakt. Tegelijkertijd oefenen ze daarbij hun observatievermogen.
Klik hier voor meer informatie over Abbie's ervaring met historische reconstructies.

Technical Art History